lezingen en andere activiteiten

MODERNE DEVOTIE
15 en 22 november 2018
Twee avonden in samenwerking met het Leerhuis Spiritualiteit: donderdag 15 en 22 november 2018 over "Moderne Devotie".

Een van de redenen van het werk, dat onze beide stichtingen nu 25 jaar geleden begonnen, was
o.a. de grote hang naar spiritualiteit. Het aanbieden van kennis in de vorm van lezingen, voordrachten, meditaties, ontmoetingen en bezoeken aan gemeenten en kloosters.
Ook heden ten dagen is er hang naar spiritualiteit, innerlijk leven, is er de behoefte om van leemte naar spirituele beleving te komen.


Weinigen in de Randstad zijn bekend met de spiritualiteit en de charismata van de
Devotio Moderna (innerlijke vernieuwing); in Nederland bekend onder De Moderne Devotie!

Mede in het kader van het boven genoemde presenteren we u een serie boeiend lezingen met als "Motto":

"DE SPIRITUALITEIT en de CHARISMATA van de MODERNE DEVOTIE"

15 november:
Inleiding: Geert Grote en de geschiedenis van de Moderne Devotie

22 november:
"De Spiritualiteit van de Moderne Devotie",
"de Doorwerking"

De avonden worden gehouden in de dagkerk van Citykerk Het Steiger; 19.30 - 21.30 uur.
Ingang 1e Nieuwstraathof 2; 3011 GN Rotterdam.

Gevraagd wordt een donatie van € 5 p.p. per avond.

De lezingen worden gehouden door de heer de Mink de Vries.

De heer de Vries is: bestuurslid/ coördinaror van de Stichting Thomas à Kempis, godsdienst
leraar en kerkelijk werker. Hij maakte een hertaling van de Navolging van Christus voor jonge
mensen waarvan inmiddels 14 drukken zijn verschenen. De heer de Vries is nauw betrokken
bij de oecumene, als voorzitter van de Kerken in Overijssel en in Zwolle. Tenslotte is hij coördinator van de Actuele Moderne Devotie beweging in Nederland.


Voor informatie/aanmelding: Stichting Oecumenische Ontmoetingen: mail@oecumont.nl. tel.010-4220471; (Co Elshout)
en/of: info@leerhuisspiritualiteit.nl. tel. 0180-859955; (José van de Torre o.p.)


Aantal deelnemers
n.v.t.

Kosten:
gevraagd donatie € 5,-
klik hier om u aan te melden
Contacten, lezingen op verzoek
2018
Naast het aanbod volgens het programma kan Stichting Oecumenische Ontmoetingen ook bemiddelen inzake lezingen, excursies, contacten en ontmoetingen. Ook "aanbod op maat" is in principe mogelijk.

Vanuit onze contacten en ervaringen is onze secretaris Co Elshout bereid in b.v. kerkelijke parochies/gemeenten (met wellicht een bescheiden vergoeding) een lezing te verzorgen over de verhoudingen tussen de Oosterse/Byzantijnse en de Westerse/Latijnse tradities, over de oorsprong, de vertakkingen, de overeenkomsten, de verschillen, de liturgie. Ook is via ons secretariaat bemiddeling mogelijk voor lezingen, bezoeken en ontmoetingen in oecumenisch verband.

Wilt u informatie of heeft u vragen over de mogelijkheden van onze stichting, neemt u dan contact op met ons secretariaat.


Aantal deelnemers


Kosten:

klik hier om u aan te melden
Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina   Deze pagina is op 1-Jan-1970 1:00 aangepast