lezingen en andere activiteiten

MODERNE DEVOTIE
15 en 22 november 2018
Twee avonden in samenwerking met het Leerhuis Spiritualiteit: donderdag 15 en 22 november 2018 over "Moderne Devotie".

Een van de redenen van het werk, dat onze beide stichtingen nu 25 jaar geleden begonnen, was
o.a. de grote hang naar spiritualiteit. Het aanbieden van kennis in de vorm van lezingen, voordrachten, meditaties, ontmoetingen en bezoeken aan gemeenten en kloosters.
Ook heden ten dagen is er hang naar spiritualiteit, innerlijk leven, is er de behoefte om van leemte naar spirituele beleving te komen.


Weinigen in de Randstad zijn bekend met de spiritualiteit en de charismata van de
Devotio Moderna (innerlijke vernieuwing); in Nederland bekend onder De Moderne Devotie!

Mede in het kader van het boven genoemde presenteren we u een serie boeiend lezingen met als "Motto":

"DE SPIRITUALITEIT en de CHARISMATA van de MODERNE DEVOTIE"

15 november:
Inleiding: Geert Grote en de geschiedenis van de Moderne Devotie

22 november:
"De Spiritualiteit van de Moderne Devotie",
"de Doorwerking"

De avonden worden gehouden in de dagkerk van Citykerk Het Steiger; 19.30 - 21.30 uur.
Ingang 1e Nieuwstraathof 2; 3011 GN Rotterdam.

Gevraagd wordt een donatie van € 5 p.p. per avond.

De lezingen worden gehouden door de heer de Mink de Vries.

De heer de Vries is: bestuurslid/ coördinaror van de Stichting Thomas à Kempis, godsdienst
leraar en kerkelijk werker. Hij maakte een hertaling van de Navolging van Christus voor jonge
mensen waarvan inmiddels 14 drukken zijn verschenen. De heer de Vries is nauw betrokken
bij de oecumene, als voorzitter van de Kerken in Overijssel en in Zwolle. Tenslotte is hij coördinator van de Actuele Moderne Devotie beweging in Nederland.


Voor informatie/aanmelding: Stichting Oecumenische Ontmoetingen: mail@oecumont.nl. tel.010-4220471; (Co Elshout)
en/of: info@leerhuisspiritualiteit.nl. tel. 0180-859955; (José van de Torre o.p.)


Aantal deelnemers
n.v.t.

Kosten:
gevraagd donatie € 5,-
klik hier om u aan te melden
MODERNE DEVOTIE II
21 en 28 februari 2019
Twee avonden in samenwerking met het Leerhuis Spiritualiteit: donderdag 21 en 28 februari 2019 over "Moderne Devotie".

Een van de redenen van het werk, dat onze beide stichtingen nu 25 jaar geleden begonnen, was
o.a. de grote hang naar spiritualiteit. Het aanbieden van kennis in de vorm van lezingen, voordrachten, meditaties, ontmoetingen en bezoeken aan gemeenten en kloosters.
Ook heden ten dagen is er hang naar spiritualiteit, innerlijk leven, is er de behoefte om van leemte naar spirituele beleving te komen.


Weinigen in de Randstad zijn bekend met de spiritualiteit en de charismata van de
Devotio Moderna (innerlijke vernieuwing); in Nederland bekend onder De Moderne Devotie!

Mede in het kader van het boven genoemde presenteren we u een serie boeiend lezingen met als "Motto":

"DE SPIRITUALITEIT en de CHARISMATA van de MODERNE DEVOTIE"

21 februari:
Inleiding: over het ONDERWIJS, de ZORG en ONDERNEMINGSLUST, gekoppeld aan DE MISSIE van de MODERNE DEVOTIE. Met Erasmus en Arnold Gheyloven, specifiek gericht op de regio Rotterdam, en hun invloed op Europa. (voortgezet onderwijs, wetenschap en universiteiten).

28 februari:
De NUCHTERE MYSTIEK en de PRAKTIJK van de MODERNE DEVOTEN, in het leven van alledag. De manier waarop de Moderne Devoten spiritualiteit gestalte gaven in de dienst aan de naaste, gericht op het goed en recht doen, vanuit het gemeenschapsdenken.

De avonden worden gehouden in de dagkerk van Citykerk Het Steiger; 19.30 - 21.30 uur.
Ingang 1e Nieuwstraathof 2; 3011 GN Rotterdam.

Gevraagd wordt een donatie van € 5 p.p. per avond (inclusief koffie/thee).

Op deze avonden ontvangen wij technische ondersteuning van Stichting Kloostertuin.

NB Ook wie de avonden in 2018 niet heeft bijgewoond, is van harte welkom.

De lezingen worden gehouden door de heer de Mink de Vries.

De heer de Vries is: bestuurslid/ coördinaror van de Stichting Thomas à Kempis, godsdienst
leraar en kerkelijk werker. Hij maakte een hertaling van de Navolging van Christus voor jonge
mensen waarvan inmiddels 14 drukken zijn verschenen. De heer de Vries is nauw betrokken
bij de oecumene, als voorzitter van de Kerken in Overijssel en in Zwolle. Tenslotte is hij coördinator van de Actuele Moderne Devotie beweging in Nederland.


Voor informatie/aanmelding: Stichting Oecumenische Ontmoetingen: mail@oecumont.nl. tel.010-4220471; (Co Elshout)
en/of: info@leerhuisspiritualiteit.nl. tel. 0180-859955; (José van de Torre o.p.)


Aantal deelnemers
n.v.t.

Kosten:
gevraagd donatie € 5,-
klik hier om u aan te melden
Contacten, lezingen op verzoek
2019
Naast het aanbod volgens het programma kan Stichting Oecumenische Ontmoetingen ook bemiddelen inzake lezingen, excursies, contacten en ontmoetingen. Ook "aanbod op maat" is in principe mogelijk.

Vanuit onze contacten en ervaringen is onze secretaris Co Elshout bereid in b.v. kerkelijke parochies/gemeenten (met wellicht een bescheiden vergoeding) een lezing te verzorgen over de verhoudingen tussen de Oosterse/Byzantijnse en de Westerse/Latijnse tradities, over de oorsprong, de vertakkingen, de overeenkomsten, de verschillen, de liturgie. Ook is via ons secretariaat bemiddeling mogelijk voor lezingen, bezoeken en ontmoetingen in oecumenisch verband.

Wilt u informatie of heeft u vragen over de mogelijkheden van onze stichting, neemt u dan contact op met ons secretariaat.


Aantal deelnemers


Kosten:

klik hier om u aan te melden
JUBILEUMVIERING 13 APRIL 2019
13 april 2019
Voorjaar 2019

Beste belangstellenden van het Leerhuis Spiritualiteit en van Stichting Oecumenische ontmoetingen Rotterdam,

Oecumenische ontmoetingen en het Leerhuis Spiritualiteit bestaan beide 25 jaar. Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden. Dit is de aanleiding geweest om ook bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.

Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.

Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen. We sluiten het middagprogramma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.

Datum en plaats:
Zaterdag 13 april 2019 in de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger’), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.

Programma:
10.00 inloop met koffie en thee
10.30 verwelkoming
10.45 Lezing door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het niet weten”
11.30 pauze
12.00 gelegenheid voor vragen
12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00 lunch
14.15 presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00 pauze
15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja
16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes

U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.

U kunt zich hiervoor aanmelden via:
https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2

glbruinaars@hetnet.nl
of G.L. Bruinaars, Elzendreef 68 3137 CD Vlaardingen.
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
naam/namen:
adres of e-mail:
telefoonnr.: (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
Wilt u daarbij één of meer van de mogelijkheden vermelden:
Ik kom: de ochtend / de lunch /de middag

Vriendelijke groet,
namens beide organisaties,
José van der Torre en Co Elshout


HET VERLOREN PARADIJS VAN HET NIET-WETENEen prikkelende uitspraak van Cyrille Vael o.s.b. monnik in Chevetogne:

Eva wilde weten, at van de boom van kennis van goed en kwaad, en verloor het paradijs (Genesis 3, 6).
Maria wist het niet, begreep niet, hoe zij een kind kon krijgen, maar gaf zich in dat niet-weten over (Lucas 1, 34).
Uit haar werd Sophia: de Wijsheid geboren (De LOGOS van Johannes 1, 1-5).
Wijsheid is dus het kind van de overgave aan het Onbekende, aan het Mysterie.


Uit een Interview met Taede Smedes in "Nieuw Wij", 2016:

“Toen ik een kind was, kwamen er soms van die oude ooms en tantes. Die hadden gestudeerd, het waren intellectuelen. Maar dan échte intellectuelen: ze zeiden niet veel, maar als ze iets zeiden, dan was dat in heel eenvoudige woorden en met zoveel ruimte! Dat was de ruimte van het niet-weten. Vanuit dit niet-weten is zoveel mogelijk. Wanneer ze spraken, was het alsof er nieuwe zuurstof kwam in een verdufte kamer. En toen ik dat besefte, bedacht ik bij mezelf: wat ben je toch een dwaas, dat je in een klooster moet ontdekken wat je eigenlijk al lang wist! Maar zo gaat dat soms.

Voor mij moet het christendom volledig opnieuw ontdekt worden. We moeten opnieuw ontdekken waar onze bronnen zitten. Zelfs Nietzsche zei al: het mooiste wat ooit over de mens gezegd is, is gezegd door het christendom. Eindelijk begint men opnieuw de waarde van Nietzsche te ontdekken in de maatschappij, terwijl men zolang op hem heeft geschoten. Eindelijk is God dood, we kunnen opnieuw geloven. We konden in onze religie niet meer geloven. Alles was bewezen: God bestaat. Twijfel niet, want als je twijfelt, ben je een zondaar, een ketter. Maar godzijdank is die God dood.

God is dood, zegt Nietzsche. En hij schrijft daarna: Wij mensen hebben Hem gedood. Wist je dat Nietzsche in een eerdere versie schreef: De christenen hebben Hem gedood. Het is zo bijbels wat hij daar zegt. De hele Bijbel staat er vol van. Wij kunnen er niet tegen, tegen die God die puur leven is. Maar let op: de dood, geprofeteerd door Nietzsche betekent niet de dood van de God van de Openbaring maar betekent de dood van een religie en een God statisch bevroren in een exclusief gesloten ontologisch denken, altijd gelijk aan Zichzelf. De dood van een Schepping zonder evolutie, zonder geschiedenis, dood van het Leven zelf, in de mate dat we dit leven beschouwen als een éénheid in stabiliteit. Het betekent dus niet de dood van de God van de Openbaring doorheen de geschiedenis.”


Aantal deelnemers
n.v.t.

Kosten:
n.v.t.
klik hier om u aan te melden
Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina   Deze pagina is op 1-Jan-1970 1:00 aangepast