Veelkleurige Religies Rotterdam
Het doel van het project VRR is mensen met verschillende religieuze achtergronden elkaar laten ontmoeten, kennismaken met elkaar en elkaars rituelen en tot dialoog komen op basis van respect en gelijkwaardigheid. Hiertoe organiseert de VRR verschillende activiteiten zoals reizen langs kerken, moskeeën, tempels en synagogen, ontmoetingen op wijkniveau, symposia en cursussen.

Pokrof
Instelling Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Kerkprovincie van Nederland.

Oud-Katholieke kerk Schiedam
Welkom bij de website van ’t Huis te Poort / Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius aan de Dam 28 te Schiedam.

Het Paradijs Rotterdam
De Oud-Katholiek kerk (Het Paradijs) aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, citypastoraat.

Laurenspastoraat Rotterdam
Hervormd, oecumenisch gericht, citypastoraat in en rond de Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam.

Russische kerk Rotterdam
De nieuwe Russisch-Orthodoxe kerk (herkenbaar aan de typische koepel) onderaan de Westzeedijk in Rotterdam.

Het Steiger Rotterdam
Rooms-Katholiek, oecumenisch gericht, citypastoraat in en rond de St. Dominicuskerk (Het Steiger) aan het Hang in het centrum van Rotterdam.

Klooster van Taizé
De oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk, Zuid-Bourgondië, waar jaarlijks duizenden jongeren te gast zijn.

Klooster Chevetogne
De benedictijner abij in de Belgische Ardennen waar de monniken niet alleen de westerse (latijnse)traditie onderhouden maar ook de oosterse (byzantijnse).

Stichting Sint Benedictus
Nederlands Steunfonds voor de Abdij van Chevetogne. Het fonds geeft vooral steun bij bouwprojecten waarvoor het klooster niet over voldoende middelen beschikt.

Katholiek Vereniging voor Oecumene
Website van de (landelijke) Katholieke Vereniging (Athanasius en Willibrord) voor Oecumene, gevestigd in 's-Hertogenbosch, met o.m. overzicht van de activiteiten.

stekje webdesign
Laat ook uw stekje uitgroeien tot een rijke oogst met een website met content management van www.stekje.nl

Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina   Deze pagina is op 1-Jan-1970 1:00 aangepast