2024


Door de covid-pandemie zijn in 2020 al onze activiteiten stilgezet. Najaar 2021 hebben we toch weer een weekend naar de Abdij van Chevetogne kunnen organiseren, in 2022 en in 2023 zelfs twee. Ook in 2024 staan twee weekenden naar dit klooster op de agenda, een in het voorjaar en een in het najaar (zie bij de activiteiten). Voorjaar 2023 hebben wij ook een zeer geslaagde vijfdaagse busreis ondernomen naar het oosten van Duitsland, het land van Luther en Bach.

Momenteel onderzoeken wij of ook verdere doorstart met onze reizen mogelijk is.

EEN BEETJE HISTORIE

Rotterdam, voorjaar 2019

Aan alle belangstellenden in ons adressenbestand

L.S,

Langs deze weg spreken wij onze dankbaarheid uit voor de o.i. zeer geslaagde jubileumviering, samen met het eveneens jubilerende Leerhuis Spiritualiteit (beide ruim 25 jaar actief), op zaterdag 13 april in de St. Dominicuskerk (in Rotterdam de Steigerse kerk of ‘Het Steiger’ genoemd).

Dank voor wie erbij was of op andere wijze ons heeft gefeliciteerd. Bijzondere dank aan Père Cyrille Vael (monnik in Chevetogne) voor zijn lezing over “Het verloren paradijs van het niet weten” en zijn zang (uit de z.g. ‘Akathist’) ter inleiding. Ook dank aan vader Paul Brenninkmeijer en diaken Iwan Osseweijer voor hun voorgaan in de afsluitende Byzantijnse Vesperviering. En daarbij ook dank aan de leden van het koor van de (RK) Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja, Utrecht en dirigent Dolf Bruinsma. En ook allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het liturgieboekje voor de Oecumenische Byzantijnse Versperviering vóór Palmzondag.

In het bijzondere ook dank aan het bestuur van ‘Pokrof’ (de Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland) voor hun steun, ook financieel, waardoor we o.m. de kerk konden verwarmen! Ook alle vrijwillige medewerkers zeer bedankt, m.n. voor de catering, de inrichting en het opruimen o.l.v. Ria Mientjes en Steven de Nooij voor de technische begeleiding. En ten slotte onze grote dank ook aan de mensen van het Leerhuis Spiritualiteit voor de geweldig goede samenwerking bij de voorbereidingen en op deze dag! Wij feliciteren hen met hun op deze dag gepresenteerde boek “Een wegloze weg gaan” over mystiek, maar dan op straat niveau.

Aan het eind van de dag hebben wij onze oud-bestuursleden Jan Folst en Hendrik de Regt en zeer speciaal onze erevoorzitter, de pionier van onze oecumenische ontmoetingen, Albert Wennekes in het zonnetje kunnen zetten. Eerder op de dag presenteerden wij een overzicht “Oecumene in en vanuit Rotterdam” en een copulatiefilm van onze reizen.

Het was voor ons en naar wij hopen voor velen van u een onvergetelijke dag.

Nogmaals: heel hartelijk dank!

Govert Mulckhuijse, voorzitter
George Bruinaars, penningmeester
Co Elshout, secretaris


PATER LEO DE JONG OVERLEDEN TIJDENS ONZE REIS NAAR RHODOS (mei 2019)

Op zijn laatste reis die hij (mede) zou begeleiden, is, daags na zijn 87e verjaardag, pater Leo de Jong O.P. plotseling overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een hersenbloeding (achteraf is een hartstilstand geconstateerd).


Pater Leo de Jong O.P. St. Pietersplein Rome, 2014

Direct na thuiskomst stuurden we dit bericht rond:

Na de feestelijke jubileumviering op 13 april en het boeiende ‘Beloken Pasen kloosterweekend’ naar de Abdij van Chevetogne, kwam onze reis naar Rhodos. We leidden de reis als volgt in: “Pater Leo de Jong heeft deze reis voorgesteld. Graag gaat hij nog eenmaal met ons naar de Griekse eilanden, naar het eiland waar hij zijn ontdekkingstochten begon.”

Op de laatste excursiedag gingen we van klooster naar klooster. Leo vertelde ons weer over het kloosterleven enz. enz. We genoten ervan en alles ging goed. Voordat we het laatste klooster ingingen, grapten Leo en ik nog met elkaar. Even later: “Kijk, mooie ikonen!” Nadat we hem de kerk in hadden geholpen, ging hij daar even zitten en ik dacht: alles is in orde.

En toen gebeurde het onvoorstelbare: Leo gleed van zijn stoel en zo het leven uit, waarschijnlijk ten gevolge van een hersenbloeding. Er waren artsen en een verpleegkundige in ons gezelschap, maar het was voorbij.

De zondag ervoor, 12 mei, was zijn verjaardag. Glunderend trakteerde hij ons allemaal op koffie met gebak. We vierden die zondagavond met elkaar de Eucharistie van die zondag, de Zondag van de Goede Herder. Dat was dus, op zijn verjaardag, de laatste keer dat hij celebreerde.

Leo is 87 plus één dag oud geworden. We troostten elkaar: nog ouder worden is hem bespaard gebleven…

Verdrietig en verward hebben we de laatste twee dagen met elkaar doorgebracht en zijn we naar huis teruggekeerd. Uiteraard hebben we daar op Rhodos ook een eerste herdenking gehouden, met zijn stok vóór de stoel waar hij zondag nog op zat.

Hij heeft geleefd! En niet tevergeefs! En hij zal ons blijven aanspreken! Zegene hem de almogende en barmhartige God en mogen de engelen hem begeleiden naar het paradijs.

Co Elshout


Overgenomen van website dominicanen nl:
Leo de Jong werd geboren op 12 mei 1932. Hij deed zijn professie op 18 september 1953 en werd priester gewijd op 25 juli 1959.
Hij was onder meer docent geschiedenis in Nijmegen en woonde lange tijd in Rotterdam.
Vorig jaar verhuisde hij naar Voorschoten, om plaats te maken voor de nieuwe communiteit van broeders in Rotterdam.
Dit voorjaar nog bracht hij een gedenkwaardige avond door bij de nieuwe communiteit, die hem had gevraagd te komen vertellen over zijn levenswerk.
Leo de Jong maakte eens een indringende ervaring mee van leegte.
Na de diepe ontsteltenis ervan verkende hij die ervaring aan de hand van dominicaanse mystieke denkers Eckhart, Tauler en Seuse.
Deze onderstroom in kerk en theologie was voor hem een ontdekking die zijn leven voedde en bepaalde, en waarin hij velen meenam in preken, toespraken, gesprekken, cursussen en boekjes.

Palmzondag 14 april was pater Leo te gast in het tv-programma De Verwondering.
De uitzending is hier terug te zien: https://dominicanen.nl/2019/04/leo-de-jong-bij-de-verwondering/Ohrid, Macedonië, najaar 2018Rome, voorjaar 2014Andalusië najaar 2013Malta voorjaar 2013op weg naar Chevetogne..... (2012)Chevetogne


IstanbulTaizé (en Grandchamp)Engelandeen opmerkelijk vertrek, Schoten (2008)


Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina   Deze pagina is op 1-Jan-1970 1:00 aangepast