2019

L.S.,

PATER LEO DE JONG OVERLEDEN TIJDENS ONZE REIS NAAR RHODOS

Op zijn laatste reis die hij (mede) zou begeleiden, is, daags na zijn 87e verjaardag, pater Leo de Jong O.P. plotseling overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een hersenbloeding.

Overgenomen van website dominicanen nl:
Leo de Jong werd geboren op 12 mei 1932. Hij deed zijn professie op 18 september 1953 en werd priester gewijd op 25 juli 1959.
Hij was onder meer docent geschiedenis in Nijmegen en woonde lange tijd in Rotterdam.
Vorig jaar verhuisde hij naar Voorschoten, om plaats te maken voor de nieuwe communiteit van broeders in Rotterdam.
Dit voorjaar nog bracht hij een gedenkwaardige avond door bij de nieuwe communiteit, die hem had gevraagd te komen vertellen over zijn levenswerk.
Leo de Jong maakte eens een indringende ervaring mee van leegte.
Na de diepe ontsteltenis ervan verkende hij die ervaring aan de hand van dominicaanse mystieke denkers Eckhart, Tauler en Seuse.
Deze onderstroom in kerk en theologie was voor hem een ontdekking die zijn leven voedde en bepaalde, en waarin hij velen meenam in preken, toespraken, gesprekken, cursussen en boekjes.

Palmzondag 14 april was pater Leo te gast in het tv-programma De Verwondering.
De uitzending is hier terug te zien: https://dominicanen.nl/2019/04/leo-de-jong-bij-de-verwondering/


JUBILEUMVIERING 25 JAAR OECUMENISCHE ONTMOETINGEN

Afgelopen najaar was het 25 jaar geleden dat wij (initiatiefnemers: Albert Wennekes en Co Elshout), onder de hoede van het Laurenspastoraat, in "de Kubus" bij de Laurenskerk een zeer succesvolle serie avonden hielden, met als titel: "De Spiritualiteit van het Christelijke Oosten". Een expositie en een Byzantijnse Vesperviering in de Grote of St. Laurenskerk volgden en ten slotte (dachten wij toen) brachten we met een grote groep een bezoek aan de Abdij van Chevetogne. We kregen de vraag: waarom doen jullie dit niet vaker? En zo is het gekomen. Later kwamen daar de reizen bij (Co was al langer reisleider) en in 1977 hebben we een eigen stichting voor dit werk opgericht. (Zie verder over "onze geschiedenis" bij "de stichting".)

De organisatie waarmee we inmiddels al 15 jaar activiteiten (vooral reizen) samen organiseren, het Leerhuis Spiritualiteit (verbonden met het Steiger in Rotterdam), bestaat nu ook jaar. Dus vierden we gezamenlijk ons jubileum en wel op zaterdag 13 april 2019, in de Sint Dominicuskerk (het Steiger) in Rotterdam-Centrum, met o.m. een lezing door Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van Chevetogne en een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten, waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen. We sloten we het programma af met een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse Gemeenschap Wladimirskaja.Ohrid, Macedonië, najaar 2018Rome, voorjaar 2014Andalusië najaar 2013Malta voorjaar 2013op weg naar Chevetogne..... (2012)Chevetogne


IstanbulTaizé (en Grandchamp)Engelandeen opmerkelijk vertrek, Schoten (2008)

Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina   Deze pagina is op 1-Jan-1970 1:00 aangepast